Firebird - Oil Central Heating, Oil Boilers, Solar Panels
Website Top Image 


T: +353 26 45253 
F: +353 26 45309
E:
info@firebird.ie

Instalacja, Uruchomienie i Konserwacja Produktu

Print  
 


Boiler Maintenance
 

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

   
Kotły olejowe powinny być instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowanego pracownika. Wykwalifikowany montażysta zapewni, że kocioł jest ustawiony tak, aby pracować optymalnie pod względem zużycia paliwa i emisji spalin. Kocioł uruchomiony nieprawidłowo spowoduje wzrost kosztów paliwa, konserwacji i będzie miał krótszy okres użytkowania.        
  


SERWIS I KONSERWACJA


Firebird zaleca przegląd kotła olejowego raz w roku przez wykwalifikowanego specjalistę.